WIARYGODNOŚĆ

Biuro rachunkwe EWMAR posiada upraw- nienia do wykonywania dzialalnosci, licencje Ministra Finansow nr 14118/2006, oraz ubezpieczenie OC, polisa 0012229. Współwłasciciele mają długoletnia prak- tykę w dziedinie księgowości. Isteniej możliwość do wglądu posiadanych referencji.

SZEROKI ZAKRES USŁUG

- Prowadzenie ewidencji ryczałtowych
- Prowadzenie Księgi Przychodów i   Rozchodów
- Prowadzenie ksiąg handlowych
- Obsługa kadrowo płacowa
- Rejestracje działalności gospodarczej
- Dla Naszych klientów przegotowujemy   różne promocje

Biuro rachunkowe EWMAR sc specjalizuje się w obsłudze firm w zakresie ewidencji księgowych oraz rozliczeń kadr i płac.
© Copyright EWMAR